Koepels

Olympus

Wat is Olympus?

Olympus is de koepelvereniging waar alle studieverenigingen van de bètafaculteit lid van zijn. Olympus probeert de belangen van de lidverenigingen en van de bètastudenten te behartigen en daarnaast de studenten van de verschillende verenigingen nader tot elkaar te brengen.

Wat doet Olympus?

Naast wat hierboven vermeld is, zorgt Olympus voor veel zaken in en rond de gedeelde studentenkantines. Hier kun je in de pauze genieten van een versgebakken tosti of andere versnaperingen. Maar ook buiten de pauzes kan je in de kantines terecht voor een blikje cola of een Mars. Verder vinden er in de kantines de borrels plaats die die door de verenigingen worden georganiseerd. De Voorraadcie zorgt ervoor dat er altijd voldoende voorraad is voor deze borrels. Naast de zorg voor de kantines organiseert Olympus 6 keer per jaar het spetterende BeestFeest in Doornroosje, een aantal gezamenlijke (integratie-)borrels, de filmnacht (een film-marathon waarbij er tot een uur of 4:00 films op de faculteit gedraaid worden), LAN-parties, de Olympus-introdag en een verkiezingsdebat.

Leden van Olympus

Desdanen die zich hebben ingezet voor Olympus

  • Rian Aarts — bestuur 2015 – 2016, commissaris facultaire aangelegenheden
  • Thijs Heijligenberg — bestuur 2017 – 2018, voorzitter
  • Roy Hendricks — bestuur 2018 – 2019, algemeen bestuurslid

WISO

Het WISO (Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg) is een overlegorgaan van de Nederlandse studieverenigingen van wiskunde en informatica. Doelstellingen van het WISO zijn onder andere:

  • Het bevorderen van contacten tussen studieverenigingen voor wiskunde en informatica onderling;
  • Het bevorderen van contacten tussen studieverenigingen voor wiskunde en informatica enerzijds en het bedrijfsleven en aan eerdergenoemde vakgebieden gerelateerde organen anderzijds;
  • Het co√∂rdineren van activiteiten met een landelijk karakter voor studenten wiskunde en informatica.

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij het WISO: