Alumni

Historie:

Een tijd lang heeft het bestuur van de wortel alumniactiviteiten georganiseerd. In oktober 2019 is het stokje overgedragen aan W.S.V. Desda. Wij zijn dus nu op zoek naar alumni die in de ‘wortelcie’ willen plaatsnemen en/of alumni die we mogen benaderen als het gaat om ideeën voor nieuwe activiteiten. Als je daar belangstelling voor hebt, meld dat dan via wortelcie@desda.org Je hoeft niet bang te zijn dat dit veel tijd kost want, het organiseren van de activiteiten ligt voor het grootste deel in handen van W.S.V. Desda, het gaat meer om de ideeën en de klankbordfunctie.

Rompertjes:

In de september ALV 2019 is het plan ingestemd om W.S.V. Desda rompertjes aan te schaffen. Als een (oud) lid van W.S.V. Desda een kind krijgt en het geboortekaartje opstuurt naar het bestuur (voor contact zie onderaan deze pagina), dan zetten wij het eenmalig in de nieuwsbrief en sturen we een rompertje terug. Wij kijken er naar uit!

Volgende activiteit:

De volgende activiteit die op de planning staat is het alumnidiner op 28 februari 2020. Over de locatie en precieze invulling is nog niet veel bekend, maar zal zodra dat bekend is gepubliceerd worden op deze pagina. Aanmelden kan wel alvast via wortelcie@desda.org.

Contact:

Voor vragen en of opmerkingen hebben we een wortelcomissie, deze is te bereiken via wortelcie@desda.org. Voor de geboortekaartjes/ rompertjes moet je bij het bestuur zijn.