W.S.V. Desda

W.S.V. Desda is de studievereniging wiskunde uit Nijmegen. Je kan lid worden als je wiskunde in Nijmegen studeert of als je als staflid wiskunde in Nijmegen werkt. Als je hier niet aan voldoet kan je altijd nog donateur worden. Voor onze leden en donateurs organiseren wij een breed spectrum aan activiteiten. W.S.V. Desda is dankzij haar geweldige leden een bijzonder leuke en gezellige vereniging.

Activiteiten