Contact

Wiskundestudievereniging Desda

Bezoekadres Toernooiveld 5
6525 ED Nijmegen
Postadres Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Kamers 01.007, 01.008, 01.009, 01.010, 01.011, 01.013
Telefoonnummer +31 (0)24 – 36 52079
Dit nummer is gedeeld met alle studieverenigingen van het FNWI.
E-mailadres info@desda.org
E-mails die hiernaartoe worden gestuurd, komen bij het hele bestuur terecht. Voor e-mailadressen van afzonderlijke bestuursleden, kijk hieronder.
Website desda.org
Facebook W.S.V. Desda
IBAN NL04 INGB 0006 5711 16
t.n.v. WSV Desda, te Nijmegen
KvK-nummer 40146431

E-mailadressen per bestuursfunctie

Voorzitter
voorzitter@desda.org
Jasper Verheul
Secretaris
secretaris@desda.org
Douwe Hoekstra
Penningmeester
penningmeester@desda.org
Sari Kuiers
Commissaris Interne Betrekkingen
comm.intern@desda.org
Thijs Hoevenaars
Commissaris Externe Betrekkingen
comm.extern@desda.org
Lina Ta