Contact

Wiskundestudievereniging Desda
Bezoekadres Heyendaalseweg 135
6525 AJ  Nijmegen
Postadres Postbus 9010
6500 GL  Nijmegen
Kamer HG00.150
Telefoonnummer +31 (0)24 – 36 52079
Dit nummer is gedeeld met andere verenigingen. Vraag naar iemand van W.S.V. Desda.
E-mailadres info@desda.org
E-mails die hiernaartoe worden gestuurd, komen bij het hele bestuur terecht. Voor e-mailadressen van afzonderlijke bestuursleden, kijk hieronder.
Website desda.org
Facebook W.S.V. Desda
IBAN NL04 INGB 0006 5711 16
t.n.v. WSV Desda, te Nijmegen
KvK-nummer 40146431
E-mailadressen per bestuursfunctie
Voorzitter voorzitter@desda.org
Frank Buschman
Secretaris secretaris@desda.org
Pepijn Hulsbergen
Penningmeester penningmeester@desda.org
Ilze van Kuilenburg
Commissaris Interne Betrekkingen comm.intern@desda.org
Tjitske Koster
Commissaris Externe Betrekkingen comm.extern@desda.org
Leoni Winschermann