Contact

Wiskundestudievereniging Desda

Bezoekadres Heyendaalseweg 135
6525 AJ  Nijmegen
Postadres Postbus 9010
6500 GL  Nijmegen
Kamer HG00.150
Telefoonnummer +31 (0)24 – 36 52079
Dit nummer is gedeeld met andere verenigingen. Vraag naar iemand van W.S.V. Desda.
E-mailadres info@desda.org
E-mails die hiernaartoe worden gestuurd, komen bij het hele bestuur terecht. Voor e-mailadressen van afzonderlijke bestuursleden, kijk hieronder.
Website desda.org
Facebook W.S.V. Desda
IBAN NL04 INGB 0006 5711 16
t.n.v. WSV Desda, te Nijmegen
KvK-nummer 40146431

E-mailadressen per bestuursfunctie

Voorzitter
voorzitter@desda.org
Jitske Bosma
Secretaris
secretaris@desda.org
Cleo Gerards
Penningmeester
penningmeester@desda.org
Sander Suverkropp
Commissaris Interne Betrekkingen
comm.intern@desda.org
Rebecca Bergevoet
Commissaris Externe Betrekkingen
comm.extern@desda.org
Coen van Tilburg
Algemeen Bestuurslid
algemeen@desda.org
Marianka Rinner