Contact

Wiskundestudievereniging Desda

Bezoekadres Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen
Postadres Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Kamers HG00.524, HG00.528
Telefoonnummer +31 (0)24 – 36 52079
Dit nummer is gedeeld met alle studieverenigingen van het FNWI.
E-mailadres info@desda.org
E-mails die hiernaartoe worden gestuurd, komen bij het hele bestuur terecht. Voor e-mailadressen van afzonderlijke bestuursleden, kijk hieronder.
Website desda.org
Facebook W.S.V. Desda
IBAN NL04 INGB 0006 5711 16
t.n.v. WSV Desda, te Nijmegen
KvK-nummer 40146431

E-mailadressen per bestuursfunctie

Voorzitter voorzitter@desda.org
Mira Engel
Secretaris secretaris@desda.org
Mart Koster
Penningmeester penningmeester@desda.org
Friso van Dijk
Commissaris Interne Betrekkingen comm.intern@desda.org
Tristan van der Schaaf
Commissaris Externe Betrekkingen comm.extern@desda.org
Toon Kolkman