Privacy

Hier staan alle documenten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Op 24 oktober 2022 zal er een wijziging van de privacyverklaring van kracht worden. Mocht u bezwaar hebben tegen deze wijziging, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.

Huidige privacyverklaring
Privacyverklaring vanaf 24 oktober 2022
Afbeeldingvoorwaarden
Geheimhoudingsverklaring
Lidmaatschapsformulier
Donateurschapsformulier
How to AVG

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen over privacy, zowel bij het bestuur (info@desda.org) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.