Privacy

Hier staan alle documenten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Op 29 maart 2023 zal er een wijziging aan de privacyverklaring van kracht worden. Mocht u bezwaar hebben tegen deze wijziging, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.

Huidige privacyverklaring
Privacyverklaring vanaf 29 maart 2023
Afbeeldingvoorwaarden
Geheimhoudingsverklaring
Lidmaatschapsformulier
Donateurschapsformulier
How to AVG

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen over privacy, zowel bij het bestuur (info@desda.org) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.