Lid worden

Alle wiskundestudenten bij de Radboud Universiteit kunnen voor €7,50 per jaar lid worden van W.S.V. Desda om zo voordeel te krijgen op de boeken en om met alle leuke activiteiten mee te kunnen doen. Ook andere studenten/personen kunnen meedoen met veel activiteiten van W.S.V. Desda, door donateur te worden voor minimaal €7,50 per jaar.

Vul daarvoor het lidmaatschapsformulier of donateurschapsformulier in en lever het in bij iemand van het bestuur om lid of donateur te worden.

Herinschrijven

Voor herinschrijving hoeft u geen formulier meer in te vullen, het is voldoende om het lidmaatschapsgeld van €7,50 over te maken naar rekeningnummer: NL04 INGB 0006 5711 16, t.n.v. WSV Desda, te Nijmegen. Het is eventueel ook mogelijk om €7,50 contant bij iemand van het bestuur te betalen. Voor donateurs geldt hetzelfde.