Vereniging

De Nijmeegse Wiskunde Studievereniging W.S.V. Desda is opgericht op 16 april 1986. Sindsdien is het voornaamste doel van W.S.V. Desda het bevorderen van contact tussen wiskundestudenten onderling en tussen studenten en docenten.

Algemeen

In de praktijk is lid zijn van W.S.V. Desda een leuke manier om met studiegenoten in contact te komen. Een van de hoogtepunten is het in oktober georganiseerde W.S.V. Desda-weekend, waarmee je snel de meeste wiskundigen leert kennen. Verder worden er jaarlijks bijzonder originele activiteiten georganiseerd, zoals het Diner Rouler, de Variétéavond en het Pannenkoeken-Eet-Ren-Festijn (PERF). Tot slot staan er ook serieuzere activiteiten op het programma, zoals lezingen, symposia en studiereizen.

Activiteiten

Binnen W.S.V. Desda is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De commissies zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten. Zo verschijnt er ons verenigingsblad Volgens Bartjens, worden er toernooien georganiseerd en zijn er excursies. Ook worden er in de bètakantines regelmatig borrels gehouden.

Vertegenwoordiging

W.S.V. Desda probeert de mening van haar leden te vertegenwoordigen binnen de officiële organen van de (sub)faculteit en universiteit, zo stuurt zij elk jaar een afgevaardigde naar de facultaire studentenraad (FSR) en bezoekt het bestuur vergaderingen van overkoepelende organisaties als Olympus, het SOFv en het WISO.

Logo

Het symbool bovenaan de pagina is sinds de oprichting van de vereniging het logo van W.S.V. Desda. Men kan er een tweetal dingen in herkennen: een dubbele pijl, in de wiskunde het symbool voor dan en slechts dan als (desda), en het woord Desda zelf.