Bestuur


vlnr. Lina Ta, Douwe Hoekstra, Jasper Verheul, Sari Kuiers en Thijs Hoevenaars — Foto: Cleo Gerards.

Het 54e bestuur der W.S.V. Desda bestaat uit:

  • Jasper Verheulvoorzitter
  • Douwe Hoekstrasecretaris
  • Sari Kuierspenningmeester
  • Thijs Hoevenaarscommissaris interne betrekkingen & vicevoorzitter
  • Lina Tacommissaris externe betrekkingen

Op de contactpagina is te zien hoe het bestuur te bereiken is.

De oude besturen van W.S.V. Desda zijn te zien op de pagina oude besturen.