Tentamenbundel

Welkom bij de tentamenbundel van W.S.V. Desda. Hieronder zijn alle tentamens te vinden waarvoor toestemming is gegeven om ze online te plaatsen. Heb je zelf een tentamen om hieraan toe te voegen? Stop hem dan in de tentamendoos op de 37-gang.
De jaartallen die bij tentamens staan, horen bij de datum van het tentamen, niet bij de periode waarin het vak gegeven is.
Let erop dat sommige vakken veranderd kunnen zijn van inhoud of docent. De oude tentamens zijn niet altijd representatief voor de komende tentamens.

Oude vakken

Onderstaande vakken worden niet meer gegeven. Wellicht kunnen de tentamens toch van pas komen bij (nieuwe) vakken, die in stof gedeeltelijk overeen komen met de oude vakken.