Bartjens


vlnr. Boven (op het scherm): Casper, Frank & Isabelle. Midden: (alweer) Casper, Nathan, Robert, Steven & Mart. Onder: Luna, Lina, Josje, Silke & Gwen.

Deze commissie is verantwoordelijk voor de Volgens Bartjens. De Volgens Bartjens is het verenigingsblad van W.S.V. Desda, dat vier keer per jaar verschijnt. Sinds 2015 verschijnt er daarnaast elk jaar een intro-editie van de Volgens Bartjens, speciaal voor de nieuwe eerstejaarsstudenten en hun mentoren. De Volgens Bartjens kent een aantal vaste rubrieken, zoals woord van de voorzitter, doorgeefinterview en vriendenboekje. Ook zijn er een paar vaste columns. Lang niet alle stukjes hebben te maken met wiskunde; er staan meestal ook grappige stukjes en verslagen over afgelopen Desda-activiteiten in.

De commissie bestaat uit een verzameling studenten waarvan verschillende (niet-disjuncte) deelverzamelingen zich bezighouden met schrijven, redigeren en lay-out. Je kunt de commissie bereiken via het volgende e-mailadres: bartjens@math.ru.nl. Als je een stukje hebt geschreven of een leuk idee hebt voor een volgende editie kun je het naar dat adres sturen.

De commissie Bartjens is genoemd naar de 16e-eeuwse Nederlandse schoolmeester Willem Bartjens, die bekend is van zijn rekenboek De Cijfferinghe van Mr. Willem Bartjens, maar vooral van de uitdrukking volgens Bartjens, wat betekent dat je een som netjes volgens het boekje hebt gedaan.

Deze commissie heeft de volgende leden:

 • Nathan Kruizinga – hoofd
 • Gwen Bleckmann
 • Isabelle Bloo
 • Steven Bronsveld
 • Luna Cremers
 • Mart Koster
 • Robert Kunst
 • Josje van der Laan
 • Lina Ta
 • Febe Verstraten
 • Silke Wiersma
 • Casper de With

Bartjens is te bereiken via bartjens@math.ru.nl.