Gardner


vlnr.: Eskil, Luc, Daan, Pepijn, Toon, Simon, Allart, Lina, Friso, Douwe en Merijn

Tot 2002 heette deze commissie ‘Noviomatics’. Een portmanteau van Noviomagus (de Romeinse naam van Nijmegen) en mathematics.
Door deze Engelse inslag moest de commissie een zeker dynamiek uitstralen.
Dit was de commissie die contact legde en onderhield met bedrijven, en excursies naar bedrijven organiseerde.
Ook is de eerste BBBeurs (toen Bedrijfsinformatiemarkt geheten) in 1987 namens W.S.V. Desda door deze commissie samen met andere studieverenigingen georganiseerd.

In 2002 is op de alv besloten dat de naam werd veranderd naar ‘Gardner’.
De oorspronkelijke naam viel een beetje uit de toon ten opzichte van de andere commissienamen.
Martin Gardner heeft een enorm belangrijke rol in het populariseren van wiskunde gespeeld. Hij had een column in Scientific American waarmee hij vele mensen de schoonheid van de wiskunde liet zien en ze heeft aangezet om daar hun studie van te maken.

Excursies

In de regel organiseert Gardner een paar keer per jaar een excursie naar een bedrijf waar wiskundigen na de studie terecht kunnen komen. Geprobeerd wordt een excursie te organiseren die specifiek bedoeld is voor wiskundigen zodat je een goede indruk kan krijgen hoe het is om later in dat bedrijf te werken. Meestal geven werknemers die wiskunde hebben gestudeerd een lezing. Zo’n excursie kan worden georganiseerd in samenwerking met andere (wiskunde-)studieverenigingen.

Lezingen

Daarnaast organiseert Gardner lezingen, het doel is gemiddeld een lezing per maand. Naast studenten komen er ook vaak docenten, AIO’s en OIO’s op af. De onderwerpen kunnen variëren van de paradox van Banach en Tarski en wiskunde in muziek tot een lezing over iets actueels wat met wiskunde te maken heeft.

Ouderdag

Ongeveer eens per jaar organiseert Gardner een ouderdag. Tijdens zo’n dag kunnen ouders, familie of kennissen van wiskundestudenten kennismaken met de wiskundestudie, maar ook met W.S.V. Desda. Er worden op zo’n dag verschillende colleges of lezingen gegeven, waarvan het ingangsniveau nul is, zodat iedereen het kan volgen. Als afsluiting is er een borrel in de Noordkantine.

 

Gardner heeft de volgende leden:

 • Allart de Kroon—hoofd
 • Casper Algera
 • Eskil Dam
 • Merijn van Delft
 • Friso van Dijk
 • Veerle van Dongen
 • Cleo Gerards
 • Ricky van Hees
 • Tom Hegeman
 • Thomas Hegger
 • Dieke van der Heijden
 • Toon Kolkman
 • Steyn Navis
 • Simon Ruiz
 • Lina Ta

Gardner is te bereiken via gardner@math.ru.nl