Eerstejaarscie


vlnr. boven: Gideon, Bas J, Bas vd L, Sander, Sjoerd, Daan en Jesse. Onder: Annemarijn, Ron, Emmy, Ilze, Jitske, Marianka, Femke, Pam, Marleen, Kees en Loes

De Eerstejaarscie is een commissie bestaande uit een aantal enthousiaste en actieve eerstejaars en één of twee ouderejaarsstudenten. Het doel van de commissie is eerstejaars vertrouwd te maken met W.S.V. Desda en ze ook na de intro de gelegenheid te bieden om buiten de studie met elkaar op te trekken. Dit doen ze door het organiseren van activiteiten: voor de eerstejaars, voor alle wiskundigen of in samenwerking met andere verenigingen. Daarnaast werken leden van de eerstejaarscie regelmatig samen met andere commissies binnen Desda om zo andere commissies te leren kennen, en eventueel later zich bij die commissie aan te sluiten.

Deze commissie heeft de volgende leden:

 • Annemarijn Blom — hoofd
 • Loes van Leeuwen — hoofd
 • Bas Janssen
 • Bas van der Linden
 • Daan Soethout
 • Emmy Geritz
 • Femke van ‘t Westeinde
 • Gideon de Hoop
 • Ilze van Kuilenburg
 • Jesse Wilbers
 • Jitske Bosma
 • Kees Heesterbeek
 • Marianka Rinner
 • Marleen Jansen
 • Pam Gerrits
 • Ron Kuijten
 • Sander Suverkopp
 • Sjoerd Jansen

De Eerstejaarscie is te bereiken via: eerstejaarscie@math.ru.nl.