Eerstejaarscie


vlnr. Mira, Lars, Allart, Piotr, Jelle, Midas, Camilla, Marianka

De Eerstejaarscie is een commissie bestaande uit een aantal enthousiaste en actieve eerstejaars en één of twee ouderejaarsstudenten. Het doel van de commissie is eerstejaars vertrouwd te maken met W.S.V. Desda en ze ook na de intro de gelegenheid te bieden om buiten de studie met elkaar op te trekken. Dit doen ze door het organiseren van activiteiten: voor de eerstejaars, voor alle wiskundigen of in samenwerking met andere verenigingen. Daarnaast werken leden van de eerstejaarscie regelmatig samen met andere commissies binnen W.S.V. Desda om zo andere commissies te leren kennen, en eventueel later zich bij die commissie aan te sluiten.

Deze commissie heeft de volgende leden:

  • Marianka Rinner — hoofd
  • Piotr Stefanski — hoofd
  • Mira Engel
  • Lars Huiting
  • Midas Keijzer
  • Allart de Kroon
  • Camilla Pieper
  • Jelle Spreeuwenberg

De Eerstejaarscie is te bereiken via: eerstejaarscie@math.ru.nl.