NWS-cie 2019


vlnr. Boven: Quinten, Amber, Michiel, Zoë en Reinder. Onder: Els en Annemarijn.

De NWS-cie organiseert op 23 april 2019 het Nationaal Wiskunde Symposium (NWS). Meer informatie over het symposium is te vinden op nws.desda.org.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Amber Pater — voorzitter
  • Reinder Meinsma — secretaris
  • Quinten Rutgers — penningmeester
  • Els Hoekstra — coördinator sponsoring
  • Annemarijn Blom — coördinator sprekers
  • Michiel Maij — coördinatie promotie
  • Zoë van den Heuvel — dagcommissaris

De NWS-cie is te bereiken op NWS2019@desda.org.