Symposiumcie 2021


vlnr. Douwe, Niels, Thomas, Tom, Leoni, Els.

De Symposiumcie organiseert ieder jaar een symposium in november.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Els Hoekstra – hoofd
  • Douwe Hoekstra
  • Luc Sol

De symposiumcie is bereikbaar via symposiumcommissie@math.ru.nl.