Lustrumcie

De Lustrumcie organiseert de 35ste verjaardag van W.S.V. Desda.

De commissie bestaat uit de volgende leden, maar zoekt nog extra!

  • Annemarijn Blom- Hoofd
  • Thijs van Loenenhout – Secretaris
  • Tjitske Koster – Penningmeester
  • Inge Mos – Commissaris almanak
  • Els Hoekstra – Commissaris PR
  • Marianka Rinner – Commissaris alumni
  • Dit kun jij zijn! Interesse mail naar het onderstaande alias of stuur een appje naar een v/d commissieleden

De lustrumcie is bereikbaar via desdalustrum@math.ru.nl.