Statuten

De statuten vormen de basis van de vereniging. Hierin is onder andere geregeld wat de rechten en plichten van leden zijn, wat de bevoegdheden van het bestuur zijn en hoe een algemene ledenvergadering wordt belegd.

Hier kan u de statuten van de vereniging bekijken.