Partial Differential Equations

Dit tentamen had drie delen, een mondeling, een schrijf gedeelte en een quiz. Dit betekent dat het schrijf gedeelte niet de hele stof van het vak bevat.

2021 Tentamen schrijf gedeelte