Een gladjanus benadert Annie,
Er is maar één man die zegt, da kan nie!
In een lied zingt hij over deze crimineel,
Maar de naam van de zanger is hier essentieel.
Zijn initialen gaan op positie vijf en zes
Ga naar het dossier voor de volgende hint over het adres.